Kayıtlar

Eylül, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Agnostizm, Deizm ve Ateizm

 Agnostisizm, ateizm ve deizm, farklı görüşlere sahip olan birçok felsefi ve dini inanç sistemini ifade eden terimlerdir. Agnostisizm, bilginin sınırlılığına inanan ve tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüşe sahip olmadığını savunan bir inanç sistemidir. Agnostik insanlar, tanrının var olup olmadığını kanıtlanabilir bir şekilde bilemeyeceklerine inanırlar. Agnostisizmde, tanrının varlığı hakkında net bir duruş alınmaz, çünkü bunun bilimsel veya doğru bir şekilde kanıtlanamadığına inanılır. Ateizm, tanrı veya tanrıların var olmadığına inanan bir inanç sistemidir. (evet bu da bir inanç aslında) Ateistler, tanrıların olmadığına dair bilimsel veya mantıksal kanıtların yetersiz olduğuna inanmazlar. Ateizm, tanrı inancının reddedildiği ve doğal olguların doğaüstü bir varlık tarafından açıklanmasının kabul edilmediği bir bakış açısıdır. Ateistlerin çeşitli şekillerde tanımlanabilir ve inanç sistemleri veya felsefi fikirleri arasında çeşitlilik bulunabilir. Deizm, tanrı veya ta

İlk Yaratıcı Arayışları ve Antik Yunan Sistemi

İlk çağda, insanlar doğa olaylarını anlamlandırmak ve kendilerine anlam vermek için tanrıları aramaya başladılar. Doğa olayları, çeşitli güçlere sahip tanrıların eylemleri olarak kabul edildi ve bu tanrılara tapıldı. İnsanlar, bereket, sağlık, güç gibi şeyleri elde etmek için tanrılara dua etti ve onlardan yardım istedi. Bu dönemde, insanlar doğaya büyük bir saygı duydu ve onu kontrol eden güçlere inandı. Bunun yanında, ilk çağda tanrılara karşılık olarak kurbanlar sunuldu ve ritüeller düzenlendi. İnsanlar, tanrıları memnun etmek için çeşitli törenler gerçekleştirdi ve onların dileklerini yerine getirmelerini umdu. İlk çağda bu arayışı, insanların varoluşsal sorulara cevap bulma ve kendilerini güvende hissetme ihtiyacından kaynaklandı. Bu artık o kadar olağan bir hale geldi ki nerdeyse her şeyin (özellikle antik Yunan) bir tanrısı vardı. Tarih ilerledikçe ve tanrı tarafından yapıldığı düşünülen doğa olaylarının aslında bilimsel bir süreç olduğunu keşfedince kendi yarattıkları tanrıları